Studia pierwszego stopnia

rodzaj studiów

Studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci mający maturę[1], kończąca się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata (po studiach licencjackich) lub inżyniera (po studiach inżynierskich).

Studia pierwszego stopnia w PolsceEdytuj

Studia pierwszego stopnia kończą się w Polsce uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej, w świetle Polskiej Klasyfikacji Edukacji, zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury i kończy się obroną pracy dyplomowej.

Studia licencjackieEdytuj

Studia licencjackie trwają sześć semestrów (3 lata).

Jest to typ studiów powszechnie przyjęty w zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych. Tytuł licencjata jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence. Pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, w celu zdobycia tytułu magistra.

Studia inżynierskieEdytuj

Studia inżynierskie trwają siedem do ośmiu semestrów (3,5 roku – 4 lata). Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia dla inżynierów, w celu uzyskania tytułu magistra-inżyniera (mgr inż.)[2]. Tytuł inżyniera jest odpowiednikiem angielskiego engineer, francuskiego i niemieckiego Ingenieur i hiszpańskiego ingeniero.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).
  2. Na podstawie informacji opublikowanych w http://www.studialicencjackie.edu.pl.

BibliografiaEdytuj