Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

polski uniwersytet, państwowa szkoła wyższa w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowa uczelnia z siedzibą w Olsztynie, która powstała 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Uczelnia kształci 33 tys. studentów na studiach: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych[3] na piętnastu wydziałach, z których czternaście ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (16 uprawnień) i doktora. Uprawnienia do doktoryzowania posiada wszystkie 15 wydziałów – łącznie mogą one nadawać stopień naukowy doktora w 24 dyscyplinach naukowych[4].

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Universitas Varmiensis-Masuriensis in Olsztyn
University of Warmia and Mazury in Olsztyn[1]
Ilustracja
Data założenia 1 września 1999
Typ publiczna
Państwo  Polska
Adres ul. M. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
Liczba studentów 18 793[2]
Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM
Członkostwo Socrates-Erasmus, CIRCEOS, EUA
Położenie na mapie Olsztyna
Mapa lokalizacyjna Olsztyna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ziemia53°45′37″N 20°27′39″E/53,760278 20,460833
Strona internetowa
Rektorat

Historia UWM i jego jednostekEdytuj

Historia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego sięga 1950 roku, kiedy to 31 maja tego roku powstała pierwsza wyższa uczelnia w OlsztynieWyższa Szkoła Rolnicza, którą przemianowano w 1972 na Akademię Rolniczo-Techniczną. 19 czerwca 1969 w Olsztynie utworzono Wyższą Szkołę Nauczycielską, przekształconą w 1974 w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Natomiast 23 kwietnia 1980 powołano Warmiński Instytut Teologiczny. Lata 90. ubiegłego wieku to starania mające na celu powołanie uniwersytetu w Olsztynie. 1 czerwca 1999 roku Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.

1 września 1999 roku to oficjalna data powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który powstał z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM łączy więc tradycje: pięćdziesięcioletnie ART, trzydziestoletnie WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

W dniu swego powstania UWM posiadał 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia oraz 24,5 tysiąca studentów. Uczelnia posiadała prawo do habilitowania w 6 dyscyplinach naukowych oraz do nadawania doktoratów w 13 dyscyplinach[5]. Pierwszym rektorem został prof. dr hab. Ryszard Górecki.

KalendariumEdytuj

Władze UWMEdytuj

Rektor i prorektorzy na kadencję 2012–2016:

Rektor i prorektorzy na kadencję 2016–2020:

Poczet rektorówEdytuj

Wydziały i kierunki kształceniaEdytuj

 
Regionalne Centrum Informatyczne wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki
 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej (2011)
Wydziałów: 15, Filii: 1, Szkoły podległe: 1
Kierunków: 75 w Olsztynie oraz 4 w Ełku
Specjalności: ponad 200
 • Wydział Bioinżynierii Zwierząt (1950)
  • Bioinżynieria produkcji żywności (wspólnie z Wydziałem Nauki o Żywności)
  • Rybactwo
  • Zootechnika
  • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 • Wydział Biologii i Biotechnologii (1997)
  • Biologia
  • Biotechnologia
  • Mikrobiologia
 • Wydział Geoinżynierii (1951, 1960, 2020)
  • Budownictwo
  • Geodezja i kartografia
  • Gospodarka przestrzenna
  • Inżynieria informacji
  • Inżynieria środowiska
  • Turystyka i rekreacja
 • Wydział Humanistyczny (1969)
  • Analiza i kreowanie trendów
  • Animacja pamięci społecznej
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Filologia angielska
  • Filologia angielska w zakresie nauczania języka
  • Filologia germańska
  • Filologia polska
  • Filologia rosyjska
  • Filozofia
  • Historia
  • Interdyscyplinarne studia strategiczne
  • Lingwistyka w biznesie
  • Logopedia
  • Wojskoznawstwo
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (1950)
  • Architektura krajobrazu
  • Chemia (od roku akademickiego 2020/2021)
  • Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  • Leśnictwo
  • Ochrona środowiska
  • Odnawialne źródła energii
  • Ogrodnictwo
  • Rolnictwo
 • Wydział Matematyki i Informatyki (2001)
  • Informatyka
  • Matematyka
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej (1966)
  • Weterynaria
 • Wydział Nauk Ekonomicznych (1995)
  • Ekonomia
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji (wspólnie z Wydziałem Nauk Technicznych)
 • Wydział Nauk Społecznych (1999)
  • Analityka i zarządzanie publiczne (od roku akademickiego 2020/2021)
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Pedagogika
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika specjalna
  • Pedagogika wczesnej edukacji
  • Politologia
  • Praca socjalna
  • Psychologia (od roku akademickiego 2020/2021)
  • Socjologia
 • Wydział Nauk Technicznych (1999)
  • Energetyka
  • Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
  • Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Mechatronika
 • Wydział Nauki o Żywności (1950)
  • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności (od roku akademickiego 2020/2021)
  • Gastronomia – sztuka kulinarna (wspólnie z Wydziałami Bioinżynierii Zwierząt oraz Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
  • Inżynieria przetwórstwa żywności
  • Technologia żywności i żywienie człowieka
  • Towaroznawstwo
 • Wydział Prawa i Administracji (2001)
  • Administracja
  • Administracja i cyfryzacja
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Kryminologia (od roku akademickiego 2020/2021)
  • Prawo
 • Wydział Sztuki (2009)
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Wydział Teologii (1999)
  • Nauki o rodzinie
  • Teologia
 • Collegium Medicum (2017)
  • Wydział Lekarski (2007)
   • Lekarski
  • Szkoła Zdrowia Publicznego (2017)
   • Dietetyka
   • Pielęgniarstwo
   • Położnictwo
   • Ratownictwo medyczne
 • Filia w Ełku (2000)
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pielęgniarstwo (od roku akademickiego 2020/2021)

Jednostki UniwersytetuEdytuj

Jednostki międzywydziałoweEdytuj

 
Kampus Kortowo i Biblioteka Główna
 
Kościół akademicki w Kortowie pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu
 
Przystań Kortowska
 
Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Święto uczelni
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Jednostki ogólnouczelnianeEdytuj

W październiku 2007 r. został oddany do użytku nowoczesny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej, zbudowany na terenie kampusu Kortowo II. Nowy budynek Biblioteki pozwolił na scalenie rozproszonych zbiorów i znacznie podniesie jakość oferowanych usług. Nowy inteligentny gmach może pomieścić półtora miliona zbiorów bibliotecznych, zapewnił 500 miejsc w czytelniach, 300 miejsc w pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak: sale dydaktyczne i pokoje pracy grupowej. Biblioteka w nowym gmachu ma stać się prawdziwym centrum edukacyjnym Uniwersytetu i aktywną instytucją kulturotwórczą, przyjazną użytkownikom.

 • Biblioteka Uniwersytecka
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 • Akademickie Centrum Kultury
 • Wydawnictwo UWM
 • Archiwum UWM
 • Europejskie Centrum Doskonałości im. J. Monneta
 • Centrum Badań Energii Odnawialnej
 • Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego
 • Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 • Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców
 • Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
 • Regionalne Centrum Informatyczne
 • Katedra UNESCO
 • Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie
 • Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
 • Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach
 • Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach

Jednostki środowiskoweEdytuj

 • Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

Pozostałe jednostkiEdytuj

 • Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej
 • Autoryzowane Centrum Szkolenia CAD
 • Akademia Regionalna CISCO

Organizacje, stowarzyszenia i inneEdytuj

Na Uniwersytecie działa około 220 kół naukowych[7].

Uczelnia posiada wiele agend kulturalnych i sportowych, najbardziej znane to: Teatr Studencki Cezar, Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka, Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”, Akademicki Klub Turystyczny (działający od 1961 r.), Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena”, Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik” oraz Studenckie Koło Naukowe „Myszki”.

 • AIESEC Polska Komitet Lokalny Olsztyn
 • IFMSA – Oddział Olsztyn
 • IVSA Olsztyn
 • Akademicki Związek Sportowy
 • Erasmus Student Network Olsztyn
 • Fundacja im. Michała Oczapowskiego
 • Fundacja ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Klub Pracowników UWM „Baccalarium”
 • Księgarnia Uniwersytecka
 • Niepubliczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej
 • NSZZ „Solidarność” UWM
 • Pokoje gościnne „U Żaków”
 • Przystań Kortowska
 • Stołówka Akademicka
 • Stowarzyszenie Absolwentów
 • Tereny Zieleni
 • Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Bałcyny” pod Ostródą
 • Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty”
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM
 • Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej w Reszlu

Media uniwersyteckieEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. [dostęp 2016-03-06].
 2. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r.”, s. 74, 2019. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163 (pol.). 
 3. UWM – Informacje ogólne.
 4. Medycyna na UWM z przepustką do elity polskiej nauki.
 5. YouTube – X-lecie UWM.
 6. jako 4 uczelnia w kraju (po wzorem Politechniki Poznańskiej, Wrocławskiej i Śląskiej), gdzie kształcenie kształcenie teoretyczne odbywa się na uczelni, kształcenie praktyczne u pracodawcy. UWM planuje uruchomić kierunki: mechanika i budowa maszyn, inżynieria przetwórstwa żywności oraz inżynieria i zarządzanie produkcjąOlsztyn24 – W trosce o przyszłość Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, www.olsztyn24.com [dostęp 2017-11-27] (pol.).
 7. Wykaz Studenckich Kół Naukowych UWM.

Linki zewnętrzneEdytuj