Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

uczelnia państwowa w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowa uczelnia z siedzibą w Olsztynie, utworzona 1 września 1999 w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Druga co do wielkości uczelnia akademicka Polski Wschodniej, kształci prawie 17 tys. studentów na studiach: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych[3].

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Universitas Varmiensis-Masuriensis in Olsztyn
University of Warmia and Mazury in Olsztyn[1]
Ilustracja
Data założenia

1 września 1999

Typ

publiczna

Państwo

 Polska

Województwo

 warmińsko-mazurskie

Adres

ul. M. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn

Liczba studentów

15 607[2] (12.2023)

Rektor

dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Członkostwo

Socrates-Erasmus, CIRCEOS, EUA

Położenie na mapie Olsztyna
Mapa konturowa Olsztyna, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry nieco na prawo znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa konturowa województwa warmińsko-mazurskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”
Ziemia53°45′37″N 20°27′39″E/53,760278 20,460833
Strona internetowa
Rektorat

Historia UWM i jego jednostek

edytuj

Historia Uniwersytetu rozpoczęła się 31 maja 1950, kiedy powstała pierwsza wyższa uczelnia w OlsztynieWyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie, którą przemianowano w 1972 na Akademię Rolniczo-Techniczną. 19 czerwca 1969 w Olsztynie utworzono Wyższą Szkołę Nauczycielską, przekształconą w 1974 w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. 23 kwietnia 1980 powołano Warmiński Instytut Teologiczny. W latach 90. XX w. czyniono starania mające na celu powołanie uniwersytetu w Olsztynie. 1 czerwca 1999 roku Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.

1 września 1999 roku to oficjalna data powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który powstał z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). UWM łączy więc tradycje: pięćdziesięcioletnie ART, trzydziestoletnie WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

W dniu swego powstania UWM posiadał 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia oraz 24,5 tysiąca studentów. Uczelnia posiadała prawo do habilitowania w 6 dyscyplinach naukowych oraz do nadawania doktoratów w 13 dyscyplinach[4]. Pierwszym rektorem został prof. dr hab. Ryszard Górecki.

Kalendarium

edytuj

Władze UWM

edytuj

Rektor i prorektorzy na kadencję 2020-2024:

 • Rektor: dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM
 • Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej: dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
 • Prorektor ds. polityki naukowej i badań: prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 • Prorektor ds. studenckich: dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
 • Prorektor ds. Collegium Medicum: prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki
 • Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni: prof. dr hab. Paweł Wielgosz
 • Prorektor ds. kształcenia: dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

Poczet rektorów

edytuj

Wydziały i kierunki kształcenia

edytuj
 
Budynek Wydziału Geoinżynierii

Na dzień 1 października 2022 r. strukturę uczelni tworzyło 15 wydziałów, Szkoła Zdrowia Publicznego oraz Filia w Ełku. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych, prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych 8 wydziałów posiada kategorię naukową A, 7 wydziałów kategorię B, a Szkoła Zdrowia Publicznego uzyskała kategorię C. Uniwersytet posiada 24 pełne uprawnienia uniwersyteckie (do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego) ma UWM po ostatniej ewaluacji[6][7][8].

Wydziałów: 15, Filii: 1, Szkoły podległe: 1
Kierunków: 75 w Olsztynie oraz 4 w Ełku
Specjalności: ponad 200
 • Wydział Bioinżynierii Zwierząt (1950)
  • Bioinżynieria produkcji żywności (wspólnie z Wydziałem Nauki o Żywności)
  • Rybactwo
  • Zootechnika
  • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 • Wydział Biologii i Biotechnologii (1997)
  • Biologia
  • Biotechnologia
  • Mikrobiologia
 • Wydział Geoinżynierii (1951, 1960, 2020)
  • Budownictwo
  • Geodezja i kartografia
  • Gospodarka przestrzenna
  • Inżynieria informacji
  • Inżynieria środowiska
  • Turystyka i rekreacja
 • Wydział Humanistyczny (1969)
  • Analiza i kreowanie trendów (wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych oraz Wydziałem Nauk Społecznych)
  • Animacja pamięci społecznej
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Filologia angielska
  • Filologia angielska w zakresie nauczania języka
  • Filologia germańska
  • Filologia polska
  • Filologia rosyjska
  • Filozofia
  • Historia
  • Interdyscyplinarne studia strategiczne
  • Lingwistyka w biznesie (wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych)
  • Logopedia
  • Wojskoznawstwo
 • Wydział Matematyki i Informatyki (2001)
  • Informatyka
  • Matematyka
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej (1966)
  • Weterynaria
 • Wydział Nauk Ekonomicznych (1995)
  • Ekonomia
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie i inżynieria produkcji (wspólnie z Wydziałem Nauk Technicznych)
 • Wydział Nauk Społecznych (1999)
  • Analityka i zarządzanie publiczne (wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych)
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Pedagogika
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika specjalna
  • Pedagogika wczesnej edukacji
  • Politologia
  • Praca socjalna
  • Psychologia
  • Socjologia
 • Wydział Nauk Technicznych (1999)
  • Energetyka
  • Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
  • Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
  • Mechanika i budowa maszyn
  • Mechatronika
 • Wydział Nauki o Żywności (1950)
  • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
  • Gastronomia – sztuka kulinarna (wspólnie z Wydziałem Bioinżynierii Zwierząt oraz Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa)
  • Inżynieria przetwórstwa żywności
  • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
  • Towaroznawstwo
 • Wydział Prawa i Administracji (2001)
  • Administracja
  • Administracja i cyfryzacja
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Kryminologia
  • Prawo
 • Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1950)
  • Architektura krajobrazu
  • Chemia
  • Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  • Leśnictwo
  • Ochrona środowiska
  • Odnawialne źródła energii
  • Ogrodnictwo
  • Rolnictwo
 • Wydział Sztuki (2009)
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Wydział Teologii (1999)
  • Nauki o rodzinie
  • Teologia
 • Collegium Medicum (2017)
  • Wydział Lekarski (2007)
   • Lekarski
  • Szkoła Zdrowia Publicznego (2017)
   • Dietetyka
   • Pielęgniarstwo
   • Położnictwo
   • Ratownictwo medyczne
 • Filia w Ełku (2000)
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pielęgniarstwo

Jednostki Uniwersytetu

edytuj

Jednostki międzywydziałowe

edytuj
 
Kościół akademicki w Kortowie pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu
 
Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”
 
Przystań Kortowska
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Jednostki ogólnouczelniane

edytuj

W październiku 2007 r. został oddany do użytku nowoczesny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej, zbudowany na terenie kampusu Kortowo II. Nowy budynek Biblioteki pozwolił na scalenie rozproszonych zbiorów i znacznie podniesie jakość oferowanych usług. Nowy inteligentny gmach może pomieścić półtora miliona zbiorów bibliotecznych, zapewnił 500 miejsc w czytelniach, 300 miejsc w pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak: sale dydaktyczne i pokoje pracy grupowej. Biblioteka w nowym gmachu ma stać się prawdziwym centrum edukacyjnym Uniwersytetu i aktywną instytucją kulturotwórczą, przyjazną użytkownikom.

 • Biblioteka Uniwersytecka
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 • Akademickie Centrum Kultury
 • Wydawnictwo UWM
 • Archiwum UWM
 • Europejskie Centrum Doskonałości im. J. Monneta
 • Centrum Badań Energii Odnawialnej
 • Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego
 • Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 • Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców
 • Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
 • Regionalne Centrum Informatyczne
 • Katedra UNESCO
 • Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie
 • Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
 • Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach
 • Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach

Jednostki środowiskowe

edytuj
 • Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

Pozostałe jednostki

edytuj
 • Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej
 • Autoryzowane Centrum Szkolenia CAD
 • Akademia Regionalna CISCO

Organizacje, stowarzyszenia i inne

edytuj

Na Uniwersytecie działa około 220 kół naukowych[9].

Uczelnia posiada wiele agend kulturalnych i sportowych, najbardziej znane to: Teatr Studencki Cezar, Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka, Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”, Akademicki Klub Turystyczny (działający od 1961 r.), Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena”, Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik” oraz Studenckie Koło Naukowe „Myszki”.

 • AIESEC Polska Komitet Lokalny Olsztyn
 • IFMSA – Oddział Olsztyn
 • IVSA Olsztyn
 • Akademicki Związek Sportowy
 • Erasmus Student Network Olsztyn
 • Fundacja im. Michała Oczapowskiego
 • Fundacja ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Klub Pracowników UWM „Baccalarium”
 • Księgarnia Uniwersytecka
 • Niepubliczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej
 • NSZZ „Solidarność” UWM
 • Pokoje gościnne „U Żaków”
 • Przystań Kortowska
 • Stołówka Akademicka
 • Stowarzyszenie Absolwentów
 • Tereny Zieleni
 • Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Bałcyny” pod Ostródą
 • Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty”
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM
 • Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej w Reszlu

Media uniwersyteckie

edytuj

Ciekawostki

edytuj
 • 153 477 osób ukończyło studia na UWM w latach 1999–2022 r.
 • 4385 absolwentów opuściło mury uczelni w 2022 r.
 • 15 855 osób studiuje na UWM w roku akademickim 2022/2023
 • 1737 nauczycieli liczy kadra akademicka
 • 1270 osób pracuje w pionie administracji i innych jednostkach UWM

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. [dostęp 2016-03-06].
 2. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2023/2024 [online], Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2024-06-30].
 3. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2021/2022 (wyniki wstępne), Główny Urząd Statystyczny, 15 czerwca 2022.
 4. YouTube – X-lecie UWM.
 5. Jako 4 uczelnia w kraju (po wzorem Politechniki Poznańskiej, Wrocławskiej i Śląskiej), gdzie kształcenie teoretyczne odbywa się na uczelni, kształcenie praktyczne u pracodawcy. UWM planuje uruchomić kierunki: mechanika i budowa maszyn, inżynieria przetwórstwa żywności oraz inżynieria i zarządzanie produkcjąOlsztyn24 – W trosce o przyszłość Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego [online], www.olsztyn24.com [dostęp 2017-11-27] (pol.).
 6. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego.
 7. Geoinżynieria z nowymi uprawnieniami doktorskimi.
 8. UWM w liczbach [online], uwm.edu.pl [dostęp 2023-03-23] (pol.).
 9. Wykaz Studenckich Kół Naukowych UWM.

Linki zewnętrzne

edytuj