Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WBZ) – wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach bioinżynieria produkcji żywności, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii, rybactwo.

HistoriaEdytuj

Wydział Zootechniczny powstał w 1950 roku, wraz z utworzeniem pierwszej szkoły wyższej w Olsztynie - Wyższej Szkoły Rolniczej (przemianowanej w 1972 roku na Akademię Rolniczo-Techniczną). W swojej historii jednostka ta kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę: w 1961 na Wydział Hodowli Zwierząt, w 1966 roku ponownie na Wydział Zootechniczny, aż w końcu w 1998 roku na Wydział Bioinżynierii Zwierząt, pod którą funkcjonuje do dziś. Od 1 września 1999 wchodzi w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który powstał w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego.

Od 1966 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Prowadzi studia doktoranckie w dziedzinie nauk rolniczych w ww. dyscyplinie naukowej. W wyniku postępowania akredytacyjnego przeprowadzonego przez Państwową Komisję Akredytacyjną 7 października 2011 r. wpłynęła informacja o przyznaniu oceny wyróżniającej kierunkowi zootechnika. WBZ jest pierwszym wydziałem w historii Uczelni oraz jedynym wydziałem w Polsce kształcącym na kierunku zootechnika, który uzyskał ocenę wyróżniającą[1].

W 2016 roku rozpoczęto kształcenie na kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii[2].

1 stycznia 2020 w wyniku likwidacji samodzielnego Wydziału Nauk o Środowisku do struktury wydziału włączono kierunek Rybactwo wraz z 3 katedrami[3].

Opis kierunkówEdytuj

Na kierunku zootechnika prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. chów i hodowla zwierząt amatorskich, hodowla i użytkowanie zwierząt, hodowla koni i jeździectwo, profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. biotechnologia w hodowli zwierząt, hodowla i użytkowanie zwierząt, kształtowanie jakości produktów zwierzęcych, produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

oraz studia niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. hodowla i użytkowanie zwierząt, hodowla koni i jeździectwo
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. hodowla i użytkowanie zwierząt, produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

Na makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności realizowane są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. gospodarka żywnościowa, przetwórstwo żywności, kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności

Na kierunku Rybactwo prowadzone są studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie (7 sem.), sp. rybactwo
 • studia drugiego stopnia – magisterskie (3 sem.), sp. akwakultura i akwarystyka

Struktura organizacyjnaEdytuj

Katedry:

 • Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
 • Katedra Drobiarstwa
 • Katedra Genetyki Zwierząt
 • Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska
 • Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka
 • Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa
 • Katedra Hodowli Owiec i Kóz
 • Katedra Hodowli Trzody Chlewnej
 • Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa
 • Katedra Pszczelnictwa
 • Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
 • Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
 • Katedra Biologii i Hodowli Ryb
 • Katedra Ichtiologii
 • Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj