Kształtowanie środowiska

Kształtowanie środowiska – świadome i planowe zmiany w środowisku przyrodniczym, zmierzające do gospodarczego wykorzystania ekosystemów (dla celów np. rolniczych, turystycznych itd.) lub przywracanie ekologicznej funkcji ekosystemów i krajobrazów (renaturyzacja, renaturalizacja). Kształtowanie środowiska może być także zdefiniowane jako celowe i świadome oddziaływanie na środowisko przyrodnicze w celu nadania mu cech korzystnych z punktu widzenia człowieka oraz w celu zwiększenia pojemności środowiska[1].

W ramach kształtowania środowiska mogą być wykonywane:

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewki D., "Ochrona środowiska przyrodniczego", Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008