Towaroznawstwo

Towaroznawstwonauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.

Jako kierunek studiów towaroznawstwo oferuje zdobywanie zarówno wiedzy ekonomicznej, jak i laboratoryjnej, chemicznej, technicznej i przyrodniczej.

Dyscyplina naukowaEdytuj

Towaroznawstwo jest jedną z czterech dyscyplin nauk ekonomicznych (obok ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu). Od kilku lat występuje spór pomiędzy przedstawicielami nauk ekonomicznych oraz przedstawicielami nauk rolniczych o klasyfikację towaroznawstwa do jednej z tych dwóch dziedzin nauki. Obecny stan klasyfikacji towaroznawstwa do nauk ekonomicznych istniał od początku istnienia dyscypliny ‘towaroznawstwo’, a kierunki te przed II wojną światową powstawały wyłącznie na uczelniach ekonomicznych.

Kierunek: TowaroznawstwoEdytuj

Wydziały uczelni w Polsce, które kształcą studentów na kierunku „Towaroznawstwo”:

Zobacz teżEdytuj