Kompozycja (muzyka)

utwór muzyczny; forma muzyczna; proces tworzenia utworu muzycznego

Kompozycja (łac. compositio „połączenie, ułożenie”) – w muzyce ma trzy znaczenia:

Kompozycje muzyczne edytuj

Skomponowany utwór muzyczny istnieje w postaci odpowiedniego zapisu nutowego lub jako jednorazowe wydarzenie akustyczne (wykonane na żywo lub nagrane). Jeśli utwór muzyczny zostaje skomponowany przed jego wykonaniem (nie jest czystą improwizacją), może zostać wykonany z pamięci lub za pomocą nut, lub ich kombinacją. Strukturalne i ewentualne funkcjonalne elementy utworu muzycznego różnią się między ludźmi i kulturami.

Komponowanie muzyki edytuj

W procesie powstawania utworu muzycznego, kompozycja obejmuje cały zakres wiedzy, wykonywanych czynności, oraz stosowanych technik pozwalających kompozytorowi go stworzyć.

Ważnymi, i zazwyczaj niezbędnymi elementami kompozycji jest określona notacja muzyczna, instrumentacja, orkiestracja. W nauce kompozycji muzycznej często wyróżnia się trzy główne działy w kontekście treści danego utworu: harmonia, melodia, rytm. Kompozytorzy mogą powiększać zasób środków o dodatkowe techniki, takie jak improwizacja, montaż muzyczny, preparacja instrumentów, używanie nietradycyjnych obiektów lub sposobów wydobywania dźwięku.

Zobacz też edytuj