Nauki o Ziemi

nauki przyrodnicze, których przedmiotem badań jest Ziemia