Andrzej Torbus

polski historyk

Andrzej Torbus – polski prawnik, radca prawny, mediator, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa postępowania cywilnego.

Andrzej Torbus
Kraj działania  Polska
doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: postępowanie cywilne, prawo upadłościowe
Alma Mater Uniwersytet Śląski
Doktorat 1999 – prawo
UŚl
Habilitacja 2013 – prawo
UŚl
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego

ŻyciorysEdytuj

W 1990 ukończył studia na kierunku historia w Instytucie Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, a w 1991 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w 1999 na podstawie napisanej pod kierunkiem Kazimierza Korzana rozprawy pt. Potrącenie wierzytelności zgłoszonej do postępowania upadłościowego otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: postępowanie cywilne. Tam też w 2013 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego postępowania cywilnego uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i pełni tam funkcję kierownika Katedry Prawa Cywilnego. Kieruje Ośrodkiem Mediacji powołanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Został radcą prawnym[1].

PrzypisyEdytuj

  1. dr hab. Andrzej Torbus w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2017-11-04].