Prof. dr hab. inż. Andrzej Józef Ziębik (ur. 19 października 1939 roku w Strzemieszycach Wielkich) - dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej w Gliwicach (19932006), przewodniczący Prezydium Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN od 2003. Wykładowca akademicki w Politechnice Śląskiej.

Andrzej Ziębik
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

19 października 1939
Strzemieszyce Wielkie

profesor nauk technicznych
Specjalność: energetyka cieplna, technika cieplna
Alma Mater

Politechnika Śląska

Doktorat

1969

Habilitacja

1976

Profesura

1987

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Politechnika Śląska

Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Życiorys

edytuj

Studia wyższe ukończył na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej, uzyskując w 1963 dyplom magistra inżyniera mechanika-energetyka. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Energetyki Cieplnej Politechniki Śląskiej.

W 1969 obronił pracę doktorską na temat: „Model matematyczny bilansu materiałowo-energijnego surowcowej huty żelaza”.

W 1976 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, na podstawie rozprawy pt. „Wpływ dodatku paliw zastępczych i podgrzania dmuchu na gospodarkę cieplną wielkich pieców”.

Od 1970 pracował na stanowisku adiunkta, a od 1977 do 1987 na etacie docenta w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej.

W roku 1987 uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. W roku 1993 został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Śląskiej.

Głównymi nurtami działalności naukowej Andrzeja Ziębika są zagadnienia procesowe energetyki cieplnej w hutnictwie oraz analiza systemowa w przemysłowej energetyce cieplnej.

Od roku akademickiego 1993/1994 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. W latach 1978-1993 był zastępcą dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej do spraw naukowych. Kierownik Zakładu i Zespołu Gospodarki Cieplnej w Instytucie Techniki Cieplnej w latach 1978-2000, a od roku 2001 kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej i Chłodnictwa.

W latach 1978-1989 sekretarz Komisji Energetyki Oddziału PAN w Katowicach; w latach 1990-92 wiceprzewodniczący tej Komisji. W latach 1984-90 prof. Ziębik był członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN, a od roku 1993 został członkiem prezydium tego Komitetu. Od roku 1991 jest członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, a od roku 1993 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu. W roku 2003 został wybrany przewodniczącym Prezydium Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN.

Profesor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz International Association for Energy Economics.

W 1994 i ponownie w 1997 prof. Ziębik został wybrany do Komisji Badań Stosowanych Komitetu Badań Naukowych. Od marca 1998 jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim[1] Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Andrzej Ziębik uzyskał wraz ze współpracownikami 4 patenty i 2 wzory użytkowe. W latach 1978-89 był konsultantem naukowo-technicznym w Hucie Kościuszko, a od roku 1990 do 2000 w Hucie Katowice.

Wydawnictwa

edytuj

Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji, w tym 7 książek i monografii oraz 8 podręczników akademickich.

Ważniejsze publikacje:

  • Ausgewahlte Probleme der industriellen Energiewirtschaft – Wydawnictwo Springer Verlag, 1976 w Austrii, współautor
  • Wpływ parametrów dmuchu i czynników paliwowo-redukcyjnych na wskaźniki energetyczne zespołu wielkopiecowego – wyd. Ossolineum, 1983.
  • Mathematical Modelling of Energy Management System of Industrial Plants – wyd. Ossolineum, 1990
  • Przemysłowa energia odpadowa. Zasady wykorzystania. Urządzenia – wyd. WNT, 1993, współautor i inspirator
  • Racjonalizacja użytkowania energii w zakładach przemysłowych. Poradnik audytora energetycznego – Fundacja Poszanowania Energii w Warszawie, 1994, współautor
  • Podstawy energetyki cieplnej1998, współautor wraz z Janem Szargutem.

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj