Andrzej z Duchnik Poniatowski

Andrzej z Duchnik Poniatowski herbu Ciołek – deputat generalnego sądu kapturowego w 1648 roku, sekretarz Jego Królewskiej Mości.

Podpisał elekcję Jana II Kazimierza Wazy, jako deputat kapturowy i deputat księstw oświęcimskiego i zatorskiego podpisał jego pacta conventa w 1648 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 22.
  • Tomasza Święckiego Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski, tom 1, oprac. Julian Bartoszewicz. S. H. Merzbach, Warszawa 1858, s. 247.