Anna Leszczyńska (1660–1727)

matka króla Stanisława Leszczyńskiego