Annals of Botany

Annals of Botany – recenzowane, międzynarodowe czasopismo naukowe publikujące oryginalne artykuły na tematy związane z botaniką. Publikowane jest co miesiąc równocześnie w formie drukowanej i elektronicznej. Poza numerami ukazującymi się co miesięcznie, raz do roku ukazuje się numer tematyczny czasopisma, z artykułami poświęconymi określonemu zagadnieniu.

Annals of Botany
Częstotliwość 13 wydań rocznie
Państwo  Wielka Brytania
Wydawca Annals of Botany Company
Pierwszy numer 1887
ISSN 0305-7364
[aob.oxfordjournals.org Strona internetowa]

Wydawane jest przez organizację non-profit "Annals of Botany Company" działającą na rzecz rozwoju i promocji nauki o roślinach na całym świecie. Zespół redakcyjny ma oddziały w Australii, Chinach, Japonii, Europie i USA. Na stronie internetowej czasopisma ogólnodostępne są spisy treści wszystkich wydań od 1887 roku wraz z abstraktami poszczególnych artykułów. W roku 2006 Impact factor wynosił 2,448. Z kolei według punktacji polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma jedną z najwyższych kategorii, tj. 32 punkty[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową (pol.). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. [dostęp 2010-09-10].