Antoni Suchodolski

Antoni Suchodolski herbu własnego – wojewoda grodzieński w 1794 roku, kasztelan merecki w 1793 roku, kasztelan smoleński w latach 1790-1793, skarbny Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1781-1790, sędzia ziemski wołkowyski w latach 1772-1786, sędzia grodzki wołkowyski w latach 1769-1772.

Poseł na sejm 1778 roku z powiatu wołkowyskiego[1]. Poseł na sejm 1784 roku z województwa smoleńskiego[2]. W marcu 1793 roku wyznaczony przez konfederację targowicką do Komisji Skarbowej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sędzia sądu sejmowego sejmu grodzieńskiego 1793 roku z Senatu[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Witold Filipczak, Sejm 1778 roku, Warszawa 2000, s. 347.
  2. Dyaryusz Seymu Wolnego Ordynaryinego Grodzienskiego Szescioniedzielnego Roku Panskiego MDCCLXXXIV. Dnia 4. Miesiąca Pazdziernika Oprawującego Się. Warszawa 1785, s. 4.
  3. Kalendarz wilenski na rok ... 1794, s. 72

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku spisy opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba, Kórnik 1994, s. 242.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie. XIV-XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2003, s. 397.
  • Wyznaczenie Osob do Kommissyi Skarbu Rzpltey W. X. Litt. [Inc.:] Konfederacya Generalna Wolna Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Ułatwiaiąc coraz wzrastaiące trudności, w ukończeniu należytym obrachunku... [Expl.:] ...i onych za aktualnych Kommissarzów Skarbowych W. X. Litt: ogłasza. Działo się na Sessyi Narodu Litt: Ru 1793. Mca Marca 23. Dnia. [...]

Linki zewnętrzneEdytuj