Antoni Tymiński

Antoni na Jasieniu i Olechowcu Tymiński herbu Nałęczstolnik sandomierski w 1766 roku, podczaszy sandomierski w latach 1756-1766, miecznik radomski w latach 1746-1756, skarbnik stężycki w latach 1740-1746, podstarosta i sędzia grodzki stężycki w 1764 roku.

Był posłem z województwa sandomierskiego na sejm 1744 roku[1] i na sejm konwokacyjny (1764). Był członkiem konfederacji generalnej 1764 roku[2]. W 1764 roku wyznaczony przez konfederację do lustracji dóbr królewskich i innych dóbr w powiatach sandomierskim, wiślickim i pilzneńskim województwa sandomierskiego[3]. W 1764 roku był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego z województwa sandomierskiego[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Mieczysław Skibiński, Europa a Polska w dobie wojny o sukcesyę austryacką w latach 1740-1745. T. 2. Dokumenty, Kraków 1913, s. 290.
  2. Konfederacya Generalna Koronna Po doszłym Seymie Convocationis Zaczęta w Warszawie Dnia 23. Czerwca Roku Pańskiego 1764. Ręką J. O. Xcia Jmci Prymasa Korony Polskiey [...] Stwierdzona, [b.n.s]
  3. Volumina Legum tom VII, Petersburg 1860, s. 23.
  4. Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 46.

BibliografiaEdytuj

  • Dyaryusz seymu convocationis siedmio- niedzielnego warszawskiego : zdania, mowy, projekta y manifesta w sobie zawierający, przez sessye zebrany r. p. 1764, brak paginacji, foliacja k. 87.
  • Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 219.