Aparatura rozdzielcza

Aparatura rozdzielcza (ang. switchgear) – różnego rodzaju aparaty elektryczne oraz ich zestawy wraz z połączeniami, elementami pomocniczymi oraz izolacyjnymi i obudową przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej.

Ze względu na miejsce instalacji można wyróżnić:

  • Aparatura rozdzielcza wnętrzowa – przeznaczona do pracy w pomieszczeniach chronionych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych występujących w środowisku zewnętrznym.
  • Aparatura rozdzielcza napowietrzna – przeznaczona do pracy pod gołym niebem w określonych warunkach środowiskowych.

Bibliografia

edytuj
  • Praca zbiorowa: Słownik terminologiczny elektryki : Aparaty elektryczne wchodzące w skład urządzeń rozdzielczych, Część 1, Instytut Elektrotechniki – Warszawa 1989.