Archeologia wojskowa (czasopismo)

Archeologia wojskowa – czasopismo o tematyce militarnej wydawane w Warszawie w latach 1992–1996.

Archeologia wojskowa
Częstotliwość

Dwumiesięcznik

Państwo

 Polska

Wydawca

„Me-Gi” spółka cywilna

Pierwszy numer

1992

Ostatni numer

1995

Redaktor naczelny

Bogusław Perzyk

ISSN

1230-1434

Czasopismo wydawane było z inicjatywy i nakładem Bogusława („Bogdana”) Perzyka, kolekcjonera i znawcę militariów, pełniącego funkcję redaktora naczelnego. Zastępcą redaktora był Mariusz Komacki. Oficjalnym wydawcą była spółka cywilna „Me-Gi”, założona przez B. Perzyka.

Wydano 6 numerów czasopisma początkowo jako dwumiesięcznik, później nieregularnik.

„Archeologia wojskowa” była pierwszym na polskim rynku czasopismem zajmującym się militariami od strony kolekcjonerskiej. Reprezentowała bardzo wysoki poziom merytoryczny artykułów[według kogo?], wspartych bogatą szatą graficzną. Tematyka artykułów była szeroka – umundurowanie, sprzęt i oporządzenie wojskowe, broń palna i biała, amunicja, odznaki, odznaczenia, sztandary, insygnia, pojazdy wojskowe, środki łączności, wyposażenie kasyn wojskowych, architektura militarna. Czasopismo zajmowało się zasadniczo militariami od k. XIX w. do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem I i II wojny światowej, choć sporadycznie pojawiały się artykuły wykraczające poza te ramy czasowe.

Czasopismo przestało się ukazywać głównie z powodów finansowych.

Bibliografia

edytuj