Archiwum Państwowe we Lwowie

Archiwum Państwowe we Lwowie – powstało w 1908 r. z przekształconego Archiwum Namiestnictwa. Archiwum utworzono w celu przechowywania akt po zlikwidowanych urzędach Galicji, zarówno centralnych jak i terenowych.

Przed 1912 dyrektorem archiwum był Alojzy Winiarz[1].

Po I wojnie światowej archiwum weszło do polskiej sieci archiwalnej, a w 1933 r. włączono do niego zasób Archiwum Ziemskiego.

Dyrektorem archiwum był historyk i archiwista Eugeniusz Barwiński, a jednym z długoletnich tutejszych archiwistów Karol Maleczyński.

Po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. i aneksji Lwowa przez ZSRR archiwum lwowskie (po utworzeniu we Lwowie w listopadzie 1939 Centralnego Archiwum Akt Dawnych) znalazło się w gestii archiwistów USRR, a po 1991 niepodległej Ukrainy, zgodnie z zasadą terytorialności (pertynencji) zasobów archiwalnych[2][3][4].

PrzypisyEdytuj

  1. Stanisław Nicieja: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786–1986. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988, s. 374. ISBN 83-04-02817-4.
  2. "W międzynarodowej doktrynie prawnej ustaliła się zasada, że wszelkie dokumenty i archiwalia ze zbiorów publicznych są nieodwołalnie związane z ziemią, na której powstały i której tym samym dotyczą. Narodowość osób wytwarzających te archiwalia nie ma nic do rzeczy. Poparcie Polski dla zasady terytorialnej przynależności archiwaliów nie jest koniunkturalnie związane z faktem, że w granicach Polski znalazły się ziemie zachodnie i północne. Na polskich Kresach Wschodnich pozostały - na mocy tej samej decyzji wielkich mocarstw z Jałty - ogromne, bezcenne zbiory dokumentów wytworzonych przez polskie państwo." Włodzimierz Kalicki Czy oddamy Bibliotekę Pruską? , Gazeta Wyborcza, 12 października 2001
  3. Dariusz Matelski, Ochrona dziedzictwa kultury w prawodawstwie międzynarodowym po II wojnie światowej
  4. "Gromadzenie archiwaliów podlega dwóm podstawowym zasadom: zasadzie przynależności terytorialnej, mówiącej o poszanowaniu związku zespołów archiwalnych z terenem, na którym powstały oraz zasadzie przynależności zespołowej, mówiącej o niepodzielności zespołu archiwalnego."Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Bibliografia, literatura, linkiEdytuj