Arcybiskupi Salzburga

lista w projekcie Wikimedia

Lista biskupów i arcybiskupów rzymskokatolickiej diecezji i archidiecezji salzburskiej. Od XIV w. do 1803 r. byli równocześnie władcami Arcybiskupstwa Salzburga i książętami Rzeszy.

Sigismundus Christoph von Schrattenbach, arcybiskup Salzburga w latach 1753–1771