Arkadiusz Stasiak

polski historyk

Arkadiusz Michał Stasiak – polski historyk, doktor habilitowany, nauczyciel akademicki, związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, badacz dziejów nowożytnych.

Arkadiusz Stasiak
Państwo działania

 Polska

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia nowożytna
Alma Mater

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doktorat

18 lutego 2004

Habilitacja

11 grudnia 2013

Uczelnia

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Życiorys Edytuj

Absolwent Studium Generale Sandomiriense, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Habilitacja w 2013 na KUL. Pracownik Katedry Historii XVI-XVIII wieku w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest prodziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest też kierownikiem Pracowni Turystyki Kulturowej i Edukacji Historycznej w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zajmuje się historią kultury szlacheckiej, historią polskiej myśli politycznej, filozofią polityczną nowożytnej Europy, teorią władzy. Jest członkiem: Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, Towarzystwo im. Stanisława Młodożeńca, Towarzystwo Naukowe KUL, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

Wybrane publikacje Edytuj

  • Ideał monarchy w pismach Marcina Kromera, Olsztyn: Warmińska Kuria Metropolitalna 2003.
  • Patriotyzm w myśli konfederatów barskich, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2005.
  • (redakcja) Stanislaw Młodożeniec, Koniec cywilizacji papieru: wybór publicystyki z lat 1933-1939, zebr., wstępem i przypisami opatrzył Arkadiusz Michał Stasiak, Sandomierz - Dobrocice: Towarzystwo im. Stanisława Młodożeńca 2008.
  • Teoria władzy monarszej czasów stanisławowskich: studium idei, Lublin : Wydawnictwo KUL 2013.
  • Miejskość i szlacheckość: kontrfaktyczna interpretacja nowożytnej historii Lublina, Lublin: Wydawnictwo Werset 2012.
  • (współautorzy: Michał Czornak, Dariusz Wajs), Podróże kulturowe, Lublin: Wydawnictwo Werset 2015.

Linki zewnętrzne Edytuj