Artefakt (archeologia)

Artefakt – wytwór ręki ludzkiej, każdy przedmiot wykonany lub zmodyfikowany przez człowieka, a następnie odkryty w wyniku badań archeologicznych.

Podział edytuj

Artefakty (źródła ruchome) można podzielić na 14 podgrup:

 1. Artefakty kultury prawnej
  • Atrybuty władzy (insygnia władców i dostojników świeckich, oraz atrybuty urzędnicze i insygnia uniwersyteckie)
  • Przybory i sprzęty stosowane w praktyce administracyjnej i sądowniczej
  • Urządzenia i przedmioty egzekucyjne
  • Numizmaty (monety, banknoty, monety zastępcze, papiery wartościowe)
  • Archiwalia
 2. Artefakty kultury gospodarczej
  • Artefakty dziejów kultury rolniczej, rzemieślniczej i przemysłowej; przedmioty gospodarki rolnej (sprzęty służące do uprawy, wyposażenia rolniczych zabudowań gospodarczych, przedmioty produkcji rzemieślniczej (sprzęty produkcyjne, maszyny, narzędzia, meble w pracowniach), przedmioty gospodarki przemysłowej (sprzęty produkcyjne i urządzenia przemysłowe)
  • Artefakty komunikacyjne
   • Środki komunikacji lądowej (pojazdy kołowe, sanie, elementy pojazdów)
   • Środki komunikacji wodnej (statki wojenne, handlowe, łodzie, tratwy)
   • Środki komunikacji powietrznej (relikty balonów, prototypów samolotów)
  • Artefakty pocztowe (urządzenia pocztowe, obrączki gołębi pocztowych, środki transportu pocztowego)
  • Artefakty kultury handlowej (wzorce miar długości i objętości)
 3. Artefakty kultury militarnej
  • Uzbrojenie ochronne
  • Broń biała
  • Broń miotająca
  • Broń drzewcowa
  • Broń obuchowa
  • Broń palna
  • Oporządzenie jeździeckie
 4. Artefakty kultury łowieckiej i myśliwskiej
  • Przybory rybackie i wędkarskie
  • Broń myśliwska
  • Sidła i wnyki
 5. Artefakty kultury kulinarnej
  • Artykuły spożywcze
  • Przedmioty służące do wyrobu artykułów spożywczych
  • Przedmioty służące do przygotowywania posiłków
  • Przedmioty służące do spożywania posiłków
  • Opakowania żywności
 6. Artefakty kultury medycznej
  • Artefakty ściśle medyczne (chirurgiczne, stomatologiczne itd.)
  • Artefakty apteczne (wyposażenie aptek, wagi, naczynia apteczne, moździerze, lekarstwa)
  • Opakowania leków i instrumentów medycznych
 7. Artefakty dziejów gospodarstwa domowego
  • Artefakty wyposażenia mieszkania (detale architektoniczne, dekoracje wnętrz, sprzęty służące do ogrzewania mieszkań, meble, artefakty oświetlające, zegary)
  • Sprzęty służące do utrzymania czystości
  • Artefakty sygnalizujące (antaby, dzwonki sygnalizacyjne)
 8. Artefakty prywatne
  • Odzież
  • Przybory toaletowe
  • Przybory pisarskie
  • Zegarki
  • Artefakty biżuteryjne
  • Artefakty amuletyczne
  • Klucze
 9. Artefakty pisma i piśmiennictwa (rękopiśmienne i drukowane)
  • Artefakty dokumentujące życie polityczne (konstytucje, ustawy, deklaracje, memoriały)
  • Artefakty dokumentujące porządek prawny (testamenty, listy gończe itd.)
  • Artefakty dokumentujące życie gospodarcze (rachunki, weksle, lustracje, inwentarze)
  • Artefakty dokumentujące administrację kościelną (wizytacje biskupie, listy pasterskie, księgi przychodów i rozchodów, księgi metrykalne)
  • Artefakty dokumentujące życie szkolne (świadectwa i programy szkolne)
  • Artefakty korespondencyjne
  • Artefakty komemoracyjne (pamiętniki, dzienniki, kalendarze)
  • Artefakty kultury literackiej i prasowej
  • Artefakty kultury artystycznej
  • Artefakty kultury naukowej
 10. Artefakty obrazu i ikonografii
  • Artefakty kultury artystycznej (artefakty informacyjne, artefakty samodzielne o charakterze wyłącznie artystycznym, artefakty niesamodzielne i niesamoistne)
  • Artefakty kultury semiotycznej (artefakty znakowe, artefakty heraldyczne)
 11. Artefakty rozrywki i zabawy
  • Rekwizyty gier (bierki domowe, kości do gry, karty do gry, żetony itd.)
  • Zabawki dziecięce
 12. Artefakty kultury muzycznej
  • Instrumenty muzyczne
 13. Artefakty fajczarskie
  • Fajki
  • Tytoń
  • Pudełka na tytoń
  • Przybory do czyszczenia fajki
 14. Artefakty badań naukowych
  • Urządzenia pomiarowe do nauk ścisłych
  • Przyrządy stosowane w geografii i geologii
  • Maszyny liczące
  • Roboty

Istnieje również klasyczny schemat surowcowy dzielący artefakty na: przedmioty wykonane z mas ceramicznych, wyroby metalowe oraz z innych tworzyw (kości, rogów, drewna, kamienia, szkła itd.).

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

 • Krzysztof Maciej Kowalski "Artefakty jako źródła poznania", Wydawnictwo UG, Gdańsk 1996
 • Dorota Ławecka "Wstęp do archeologii", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2003
 • Colin Renfrew, Paul Bahn "Archeologia. Teorie, metody, praktyka", Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2002