Asekuracja budżetu

Asekuracja budżetu (ang. sandbagging) – zaniżanie założonych celów w budżecie, by następnie móc je przekroczyć i wykazać się lepszymi wynikami.

Idea asekuracji budżetu polega na zabezpieczeniu osiągnięcia celów kosztem przejrzystej i rzetelnej oceny zdolności[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Robert Patterson: Komendium terminów w zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 37. ISBN 978-83-7644-063-7.