Atlantrop

Atlanthropus mauritanicus – tradycyjna nazwa używana w odniesieniu do odkrytych w 1954 roku szczątków północnoafrykańskiego hominida z okresu środkowego plejstocenu, obecnie klasyfikowanego jako Homo erectus[1].

Żuchwa Atlanthropus mauritanicus

W czerwcu 1954 roku Camille Arambourg i Robert Hoffstetter podczas wykopalisk na stanowisku w Tighennif koło Mu’askar w Algierii odkryli ślady fauny środkowoplejstoceńskiej, narzędzia kultury aszelskiej, jak również szczątki ludzkie[2][3]. Datowane na 700-500 tys. lat[1] 3 fragmenty żuchwy i kości czołowej wykazywały podobieństwo do azjatyckich znalezisk sinantropa i pitekantropa, nie mogąc ich jednak jednoznacznie przyporządkować, Arambourg sklasyfikował je jako nowy gatunek kopalnego człowieka, któremu nadał nazwę Atlanthropus mauritanicus[2][3].

W 1965 roku Wilfrid Le Gros Clark przypisał szczątki atlantropa do gatunku Homo erectus[3].

PrzypisyEdytuj

  1. a b atlantrop, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2015-07-29].
  2. a b The Primate Fossil Record. edited by Walter C. Hartwig. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, s. 420. ISBN 0-521-66315-6.
  3. a b c Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution. edited by Bernard Wood. Chichester: Blackwell Publishing, 2013, s. 54. ISBN 978-1-1186-5099-8.