Atrakcyjność zawodu

Atrakcyjność zawodu - zespół pewnych jego właściwości i zbiorowo przypisywanych mu wartości powszechnie uważanych za cenne oraz spodziewanych korzyści związanych z jego wykonywaniem.

Dzięki temu zdobycie umiejętności oraz kwalifikacji niezbędnych do systematycznego uprawiania jakiegoś zajęcia staje się dobrem akceptowanym przez ogół i szczególnie pożądanym przez jednostkę.

Zobacz też: zawód