Atypia – zespół nieprawidłowych cech złośliwości w budowie komórek. Jednak nie każda komórka atypowa jest komórką nowotworową, natomiast każda komórka nowotworowa jest komórką atypową[1].

Cechy atypiiEdytuj

Do cech atypii zalicza się[1][2]:

 • zwiększenie stosunku jądrowo-cytoplazmatycznego – wzrost objętości jądra w stosunku do cytoplazmy
 • polimorfizm wielkości komórek (anizocytoza)
 • powiększenie się komórek
 • zmiana kształtu komórek (anizocytoza)
 • zwiększona liczba jąder komórkowych
 • polimorfizm wielkości jąder komórkowych
 • nieregularny obrys jąder komórkowych
 • hyperchromatoza – zwiększenie ilości DNA w komórkach, co jest obserwowane jako intensywniejsze wybarwienia zawartego DNA
 • heterochromazja – nierównomierne wybarwienie w związku z nierównomiernym rozmieszczeniem chromatyny
 • duże jąderko i większa liczba jąderek
 • nieregularne pogrubienie błony komórkowej
 • patologiczne mitozy – zwiększona liczba figur mitotycznych i wielobiegunowe metafazy w kształcie liter X, Y, H lub inne nieprawidłowe ułożenie chromosomów
 • gromadzenie się chromatyny w karioplaźmie lub utworzenie z niej warstwy pod błoną komórkową (marginacja)
 • wchłanianie jednej komórki nowotworowej przez inną (kanibalizm)

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała: Patologia znaczy słowo o chorobie. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2003. ISBN 83-88857-65-7.
 • Stefan Kruś, Ewa Skrzypek-Fakhoury: Patomorfologia kliniczna. Warszawa: PZWL, 2007. ISBN 978-83-200-3283-3.