Ulica Ostrobramska w Wilnie

Ulica Ostrobramska w Wilnie (lit. Aušros Vartų gatvė) – ulica w obrębie wileńskiego Starego Miasta, rozciągająca się pomiędzy Ostrą Bramą skrzyżowaniem z ulicą Subačiaus, gdzie przechodzi w ulicę Wielką. Swoją nazwę nosi od początku istnienia, z wyjątkiem okresu przynależności Wilna do ZSRR, kiedy razem z Wielką i Zamkową nosiła imię Maksima Gorkiego.

Widok ogólny ulicy od strony Ostrej Bramy
Ostra Brama z kaplicą
Budynek pod nr 8

Razem z ulicami Wielką i Zamkową tworzy główną oś urbanistyczną Starego Miasta w Wilnie. W związku z tym w ciągu wieków wznoszone były przy niej reprezentacyjne budynki, w tym trzy klasztory: karmelitów bosych, prawosławny monaster Św. Ducha oraz również prawosławny, a następnie bazyliański Świętej Trójcy.

Ważniejsze budynkiEdytuj

BibliografiaEdytuj