Autoagresja (psychologia)

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia

Autoagresja – działanie mające na celu spowodowanie sobie psychicznej albo fizycznej szkody[1].

Samookaleczenia na ręce
Typy autoagresji
  • bezpośrednia – gdy dochodzi do samookaleczenia czy samooskarżania
  • pośrednia – gdy jednostka prowokuje i poddaje się agresji innych

oraz:

  • werbalna – polega na zaniżaniu własnej samooceny, samooskarżaniu się, obarczaniu się winą i samokrytyce
  • niewerbalna – to samookaleczenia i uszkadzanie ciała
Zachowania autoagresywne
  • Samouszkodzenia / samookaleczenia – działania skierowane na uszkodzenie ciała, niezagrażające życiu
  • Próby samobójcze / samobójstwa dokonane – działanie autodestrukcyjne, którego rezultatem jest pozbawienie siebie życia[1].

Przypisy edytuj

  1. a b Krzysztof Linowski, Izydor Wysocki, Agresja, autoagresja w przemoc w życiu człowieka. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie i resocjalizacja, Radom 2012, s. 92.