Bórzyńska Mielizna

Bórzyńska Mielizna – płycizna na Zatoce Puckiej przy południowym brzegu Mierzei Helskiej, w okolicy Jastarni. Jej nazwa wywodzi się z nazw byłych siedlisk ludzkich na Mierzei Helskiej: Jastarnia Bór i Hel Bór.

mapa Zatoki Puckiej

Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia rejestru miejsc przewidzianych do stworzenia sieci interkalibracji zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wody Bórzyńskiej Mielizny zostały włączone do sieci interkalibracji i w celu umożliwienia oceny zgodności krajowych systemów klasyfikacji z normatywnymi definicjami Wspólnoty oraz porównywalności systemów klasyfikacji między państwami członkowskimi jako miejsce reprezentujące granicę klasy wód przybrzeżnych i przyujściowych pomiędzy klasami dobrą i umiarkowaną[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r., notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3140 (2005/646/WE), publikacja z 19.9.2005, str. L243/36, poz. 1247

BibliografiaEdytuj