Otwórz menu główne

Błażej Winkler (zm. 1569) – pisarz poznańskiej rady miejskiej.

ŻyciorysEdytuj

Błażej Winkler w 1535 roku został mianowany dożywotnim pisarzem rady miejskiej Poznania; funkcję tę zapewne pełnił już wcześniej. Był znawcą prawa miejskiego, a wykształcenie humanistyczne mógł zdobyć na Uniwersytetu Jagiellońskim, jeśli wpis w metryce uniwersyteckiej w roku 1500 dotyczy jego.

Założył wielką księgę przywilejów Poznania, w której znalazły się kopie 130 przywilejów. Systematycznie rejestrował w księgach rady wilkierze miejskie i ortyle sądu wyższego prawa niemieckiego w Poznaniu - w sumie 88 wilkierzy i 41 ortyli. Zamiast stosowanego wcześniej chronologicznego wpisywania do kolejnych ksiąg w jednym ciągu wszystkich aktów prawnych rady miejskiej, podzielił księgi na pięć serii, poświęconych poszczególnym typom dokumentów:

  • Wpisy dotyczące spraw całego miasta i wpisy spraw prywatno–prawnych o długotrwałym znaczeniu (na pergaminie);
  • Akta procesowe (księgi papierowe);
  • Brulion do wpisów wszelkiego rodzaju;
  • Kopiarz listów wysyłanych przez radę miejską;
  • Księgi kryminalne.

Kilka pierwszych kart w księgach pergaminowych przeznaczał zawsze na zapisy natury kronikarskiej o ważnych wydarzeniach w mieście oraz państwie (sejmy, sejmiki wlkp., wydarzenia polityczne). System ten zaczął stosować od 17 stycznia 1535 roku. Później, w 1551 roku dodał do niego szóstą serię:

  • Wpisy spraw załatwionych przed sądem burmistrza.

Dokumentacja rady była następnie prowadzona w tej formie przez niemal 100 lat.

Do jego obowiązków jako pisarza rady należał udział w obradach i ich protokołowanie oraz redagowanie uchwał i oficjalnej korespondencji. Jak wiadomo z nekrologu Błażeja Winklera napisanego przez jego następcę, dzięki swojemu wykształceniu i znajomości prawa służył radzie miejskiej także swoimi opiniami, nie ograniczając się tylko do spisywania aktów prawnych. Miasto wykorzystywało jego zdolności przy załatwianiu spraw na dworze królewskim i na sejmach, u starosty generalnego Wielkopolski, przed sądem królewskim i sejmowym.

Miasto oddało mu do dyspozycji kamienicę w Rynku oraz ofiarowało na własność parcelę poza miastem i miejsce na budę handlową na Rynku. W związku z wyjazdami na sejm do Piotrkowa otrzymał tam mieszkanie i dwie budy handlowe.

Jego żoną była Jadwiga, córka burmistrza Jana Grodzickiego, a synami Jan, rajca i ławnik poznański, oraz Stefan. Błażej Winkler zmarł 17 lutego 1569 roku w Poznaniu.

BibliografiaEdytuj

  • Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski [red.]: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, s. 826. ISBN 83-01-02722-3.