Otwórz menu główne

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BPH TFI) – działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. BPH TFI należy do grupy General Electric Company – jednej z największych pod względem kapitalizacji rynkowej korporacji na świecie, która od ponad stu lat jest notowana na nowojorskiej giełdzie. Przedmiotem działalności towarzystwa jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenie.

BPH TFI S.A.
Forma prawna spółka akcyjna
Data założenia 1998
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Numer KRS 0000002970
Kapitał własny 23 456 525 zł
Strona internetowa

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia o numerze KPWiG-409/3-17/98-56 wydanego w dniu 14 maja 1998 r. przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisję Nadzoru Finansowego) na utworzenie i prowadzenie działalności przez CA IB TFI S.A. (obecnie: BPH TFI S.A.)[1]. Jedynym akcjonariuszem spółki jest BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadająca 499 075 akcji imiennych zwykłych spółki i reprezentujących 100% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spis treści

Tło historyczneEdytuj

BPH TFI rozpoczęło swoją działalność na rynku kapitałowym w 1994 roku, jako Departament Zarządzania Aktywami w ramach CA IB Securities. Jako pierwsza firma otrzymała licencję na zarządzanie aktywami w Polsce. W 1998 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) udzieliła zezwolenia na utworzenie i prowadzenie działalności przez CA IB TFI S.A. (obecnie: BPH TFI S.A.). W roku 2001 połączenie Banku Austria Creditanstalt (BA-CA) i HypoVereinsbank (HVB) skutkowało fuzją banków BPH i PBK. Rok 2003 przyniósł kolejne zmiany. Firma CA IB TFI przejęła fundusze PBK Atut TFI. W roku 2004 CA IB TFI zmieniło nazwę na BPH TFI. W roku 2005 nastąpiła kolejna fuzja, tym razem łącząca UniCredit z HVB Group. W roku 2008 GE Money wykupiło BPH TFI oraz część Banku BPH, natomiast rok później połączono Bank BPH z GE Money, wprowadzając nowy logotyp.

Struktura organizacyjnaEdytuj

Struktura organizacyjna BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. składa się z czterech pionów, nadzorowanych przez prezesa zarządu oraz trzech wiceprezesów zarządu oraz

 1. Pion Operacyjno-Finansowy,
 2. Pion Nadzoru i Infrastruktury,
 3. Pion Zarządzania,
 4. Pion Marketingu i Sprzedaży.

Pion Operacyjno-FinansowyEdytuj

W skład tej struktury wchodzą: Departament Księgowości Funduszy, Departament Rozliczeń, Departament Controllingu, Departament Zarządzania Nieruchomościami oraz Koordynator Dystrybucji. Pion Operacyjno-Finansowy podlega pod Wiceprezesa Zarządu.

Pion Nadzoru i InfrastrukturyEdytuj

Pion Nadzoru i Infrastruktury tworzony jest przez cztery jednostki: Departament IT, Departament Zarządzania Ryzykiem, Audytora Wewnętrznego oraz Oficera Bezpieczeństwa Informacji. Pion Nadzoru i Infrastruktury podlega pod Wiceprezesa Zarządu.

Pion ZarządzaniaEdytuj

Struktura tworzona jest przez cztery departamenty: Departament Prawny, Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Departament Kontroli Wewnętrznej oraz Departament Zarządzania Aktywami. Pion Zarządzania podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Pion Marketingu i SprzedażyEdytuj

Pion Marketingu i Sprzedaży również składa się z czterech departamentów. Są to: Departament Marketingu i PR, Departament Strategii i Rozwoju, Departament Sprzedaży oraz Departament ds. Klientów Instytucjonalnych. Ta struktura funkcjonuje pod zwierzchnictwem Wiceprezesa Zarządu.

Oferowane produktyEdytuj

BPH TFI obsługuje około 50 tysięcy klientów oferując im fundusze inwestycyjne oraz produkty emerytalne przeznaczone dla klientów indywidualnych, jak:

oraz dla firm w postaci Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE).

Klienci mają także możliwość skorzystania z Planów Systematycznego Oszczędzania (PSO), jak również z Pracowniczych Programów Oszczędnościowych.

Towarzystwo zarządza m.in. 12 funduszami inwestycyjnymi:

 1. BPH FIO Parasolowy z 14 subfunduszami
 2. BPH Superior FIO z 5 subfunduszami
 3. BPH FIO Strategii Akcyjnej
 4. 9 funduszami zamkniętymi.

BPH TFI zarządza łącznie aktywami na poziomie 3,4 mld zł. Wśród klientów BPH TFI warto wymienić jednego z największych pod względem zarządzanych aktywów – globalny fundusz emerytalny, z którym BPH TFI współpracuje od 2009 roku.

Fundusze inwestycyjne oferowane przez BPH TFI to m.in.:

 • BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami:
  • BPH Pieniężny
  • BPH Skarbowy
  • BPH Obligacji 1
  • BPH Obligacji 2
  • BPH Obligacji Korporacyjnych
  • BPH Selektywny
  • BPH Stabilnego Wzrostu
  • BPH Zrównoważony
  • BPH Akcji
  • BPH Akcji Globalny
  • BPH Akcji Dynamicznych Spółek
  • BPH Akcji Rynków Wschodzących
  • BPH Dywidendowy
  • BPH Globalny Żywności i Surowców
 • BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej
 • BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
  • BPH Superior Pieniężny
  • BPH Superior Obligacji
  • BPH Superior Selektywny
  • BPH Superior Akcji
  • BPH Superior Rynku Surowców

Zdobyte nagrodyEdytuj

Od kwietnia 2004 przyznano BPH TFI szereg nagród odnośnie poziomu świadczonych usług czy też osiąganych wyników inwestycyjnych przez zarządzane przez BPH TFI fundusze inwestycyjne, w tym:

 1. BPH FIO Strategii Akcyjnej, BPH Selektywny i BPH Superior Selektywny wśród najskuteczniejszych funduszy absolutnej stopy zwrotu (Analizy Online, 06.07.2017 r.)[2]
 2. Nominacja BPH Superior Obligacji do nagrody Złotego Portfela „Parkietu” w kategorii najlepszego funduszu obligacyjnego (Parkiet, 21.02.2017 r.)[3]
 3. Osiągnięcie najlepszego wyniku spośród sześciu portfeli funduszy inwestycyjnych w II edycji konkursu „Portfel funduszy inwestycyjnych Parkietu” (Parkiet, 14.09.2016 r.)[4]

Poza nagrodami przyznanymi na terenie Polski, warto wskazać wyróżnienia międzynarodowe:

 1. Best Investment Funds In Poland 2016 przyznane przez Global Business Outlook[5]
 2. Most Innovative Asset Management Company in Poland 2016 przyznane przez International Finance Magazine[6]

Sieć dystrybucjiEdytuj

Oferta BPH TFI jest dostępna w szerokiej sieci dystrybucyjnej, w ramach której należy wskazać:

 • Banki:
  • Alior Bank S.A.
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  • Getin Noble Bank S.A.
  • mBank
 • Domy i Biura Maklerskie:
  • Dom Maklerski PKO BP S.A.
  • Dom Maklerski BDM S.A.
  • Bank Zachodni WBK S.A. – Dom Maklerski BZ WBK
  • Dom Maklerski mBanku S.A.
  • Copernicus Securities S.A.
  • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
  • RDM Wealth Management S.A.
  • EFIX Dom Maklerski S.A.
  • Noble Securities S.A.
 • Pozostali Dystrybutorzy:
  • Expander Advisors Sp. z o.o.
  • ProService Finteco Sp. z o.o.
  • Vizjoner Investment
  • Open Finance S.A.
  • Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
  • Allfinanz Sp. z o.o.
  • KWLM Finanse Sp. z o.o.
  • Inwest Partner
  • Starfunds Sp. z o.o.
  • „Diament” – Doradcy Finansowi Sp. z o.o.
  • Profitum Wealth Management Sp. z o.o.
  • 24On Time Ubezpieczenia Sp. z o.o.
  • Novo Finance Sp. z o.o.

PrzypisyEdytuj

 1. Szczegółowe informacje dotyczące BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 11 października 2015 [dostęp 2017-12-27].
 2. ​Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (czerwiec 2017), www.analizy.pl [dostęp 2017-08-02] (pol.).
 3. Byki i niedźwiedzie [dostęp 2017-08-02] (pol.).
 4. #PROSTOzPARKIETU: W portfelu na najbliższe 12 miesięcy powinny być… [dostęp 2017-08-02] (pol.).
 5. BPH TFI Poland Wins Global Business Outlook 2016 Awards, „24-7 Press Release Newswire” [dostęp 2017-08-02].
 6. International Finance Magazine, www.internationalfinancemagazine.com [dostęp 2017-08-02].

Linki zewnętrzneEdytuj