Badanie panelowe – rodzaj analizy trendu w badaniach socjologicznych polegający na kilkukrotnych pomiarach tych samych jednostek analizy (osób, organizacji) w celu określenia dynamiki zmian badanych cech oraz ich wyjaśnienia[1].

Dla wyjaśnienia zmian istotne jest, aby danemu badaniu poddane były zawsze te same osoby lub zbiorowości, co jest jednocześnie ograniczeniem możliwości zastosowania tego typu badań – nie można w ten sposób badać zmian składu osobowego populacji, ani ich jakościowo nowych cech[2].

Dla opisu zmian w czasie stosuje się[3]:

  • tabele czteropolowe dla 2 pomiarów jednej zmiennej,
  • tabele panelowe dla cech wielowartościowych,
  • tabele panelowe dla pomiarów ponad dwukrotnych,

Aby wyjaśnić zmiany, konfrontuje się zmienne w kolejnych tabelach z cechami (zmiennymi modyfikującymi), które zmieniły się tylko w przypadku części badanej populacji[4].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj