Metody badań socjologicznych

Metody badań socjologicznych powstają w socjologii celem bardziej obiektywnego oglądu zjawisk i procesów społecznych.

Nazwy i charakter metod badawczych mogą pochodzić zarówno od szkół socjologicznych, jak np. szkoła chicagowska, jak też wynikać z określonych hipotez i paradygmatów socjologicznych. Przykładowo w ujęciu strukturalno-funkcjonalnym, które opisuje system społeczny jako pewną całość bardziej przydatna jest metoda wywiadu przy zastosowaniu kwestionariusza, niż obserwacja uczestnicząca, która lepiej sprawdza się, gdy badacz wychodzi z podejścia etnometodologicznego.

Zasadnicze rodzaje metod badawczych w socjologiiEdytuj

Podział metodEdytuj

metody badań socjologicznych podzielić można przede wszystkim na:

Zobacz teżEdytuj