Bardylis II (IV/III w. p.n.e.) (gr.: Βάρδυλλις, Bárdyllis) – król iliryjskich Dardanów w latach ok. 395-295 p.n.e. Prawdopodobnie syn Klejtosa, króla iliryjskich Dardanów. Wzmiankowany ok. r. 395 p.n.e., kiedy to dał swą córkę Birkennę za żonę Pyrrusowi, królowi Epiru. Birkenna, jako jego trzecia żona, urodziła mu syna Helenosa. Nie jest znana data śmierci Bardylisa II. Następcą na tronie Dardanów został Monunios I, prawdopodobnie jego syn.

Bardylis II
król iliryjskich Dardanów
Okres

od ok. 335 p.n.e.
do 295 p.n.e.

Dane biograficzne
Ojciec

Klejtos (?)

Dzieci

Birkenna,
Monunios I (?)

Bibliografia edytuj

  • Plutarch, Pyrrus, 9, [w:] Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów (z Żywotów równoległych), przeł. i opr. M. Brożek, wyd. V zm., Ossolineum, Wrocław 1977, s. 256.
  • Wilkes J., The Illyrians, Blackwell, Oxford UK & Cambridge USA 1995 (repr. 2010), s. 125, ISBN 978-0-631-19807-9.