Bariera nadmiernej ufności

Bariera nadmiernej ufności – w psychologii jedna z heurystyk wydawania sądów, która automatycznie skłania człowieka do nadmiernego zaufania własnym osądom w porównaniu z cudzymi. Badania wykazały, że na ogół własne osądy nie są aż tak trafne, jak ludzie oczekują.