Bazyli Albrycht Orda

Bazyli Albrycht (Albrycht Bazyli) Orda herbu Ostoja odmienna (zm. w 1667 roku) – podkomorzy piński w 1667 roku, chorąży piński w latach 1658-1666, miecznik piński w latach 1650-1658.

Poseł sejmiku pińskiego na sejm 1665 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 391.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 373.