Bazyli Krzysztof Krukowski

Bazyli Krzysztof Krukowski herbu Korwin (zm. w 1708 roku) – stolnik piński w latach 1690-1700, podstarosta upicki w latach 1677-1686, podstoli mozyrski w latach 1674-1691, skarbnik mozyrski już w 1667 roku, skarbnik mścisławski już w 1666 roku do 1671 roku.

Poseł sejmiku upickiego na sejm nadzwyczajny 1693 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 612.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 363.