Bazyli Sołtyk

Bazyli Sołtyk herbu własnego – podczaszy czernihowski w latach 1635-1659, podczaszy nowogrodzkosiewierski w latach 1633-1635, dworzanin królewski w 1634 roku,

Bazyli Sołtyk
Herb
Sołtyk
Rodzina Sołtykowie herbu własnego
Żona

Maria Obodeńska

Był protegowanym Władysława IV Wazy.

Pochodził z państwa moskiewskiego. Uzyskał indygenat około 1619 roku, jego szlachectwo podane zostało w wątpliwość przez sejmik czernihowski z inicjatywy Adama Kisiela w 1637 roku, potwierdzenie szlachectwa przez ten sam sejmik w 1640 roku. Był wyznawcą prawosławia, członkiem mohylewskiego bractwa stauropigialnego (po 1634 roku), około 1637 roku możliwie przejście na katolicyzm.

Uczestnik wojny moskiewskiej 1609-1618, podczas wojny smoleńskiej stawił poczet do nadwornej chorągwi Władysława IV ( w 1634 roku).

Poseł na sejm 1638 roku z województwa smoleńskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Petro Kulakovs'kij, Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.), w: Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 38 (2000), s. 71.
  • Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego". Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski. Kórnik 2002, s. 322.