Białoruskie Zeszyty Historyczne

wydawnictwo ciągłe wydawane w Polsce

Białoruskie Zeszyty Historyczne – wydawnictwo ciągłe, wydawane przez Białoruskie Towarzystwo Historyczne (Białystok). Wychodzi od 1994 co pół roku.

Białoruskie Zeszyty Historyczne
Częstotliwość

półrocznik

Państwo

 Polska

Adres

ul. Zamenhofa 27, 15-959 Białystok

Wydawca

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Tematyka

historia

Pierwszy numer

1994

Redaktor naczelny

Eugeniusz Mironowicz

Średni nakład

600 egz.

Format

B5

Liczba stron

220

ISSN

1232-7468

W periodyku ukazują się w języku polskim i białoruskim: artykuły, komunikaty, materiały biograficzne, materiały źródłowe, polemiki i recenzje dotyczące historii Białorusi i Białorusinów oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Redaktorem naczelnym Zeszytów jest Eugeniusz Mironowicz.

BibliografiaEdytuj