Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – ogólnouczelniana jednostka w strukturze Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, powołana zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1.03.1954 r. w sprawie organizacji zakresu działania Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie (Dz.U. MSW i CKK dla Pracowników Nauki nr 3, poz. 12 z dnia 15 marca 1954).

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Ilustracja
Logo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
Państwo

 Polska

Miejscowość

Kraków

Adres

al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków

Dyrektor

mgr Paweł Jakubiec

Data założenia

1954

Siglum

KR 197

Wielkość zbiorów

ok. 276 000

Położenie na mapie Krakowa
Mapa konturowa Krakowa, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa konturowa województwa małopolskiego, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie”
Ziemia50°03′47,5693″N 19°55′19,8570″E/50,063214 19,922183
Strona internetowa

Misja, zbiory, działalność edytuj

Podstawową misją Biblioteki Głównej było i jest udostępnianie źródeł wiedzy studentom i pracownikom Wyższej Szkoły, Akademii i Uniwersytetu Rolniczego oraz pozostałym użytkownikom, w formie tradycyjnej: książek, skryptów, czasopism drukowanych oraz elektronicznej: baz i publikacji online. Wraz z rozwojem technologii katalog kartkowy został w dużej części zastąpiony katalogiem online, przez który można zamawiać książki do wypożyczenia. Na miejscu w Bibliotece oraz zdalnie, dostępne są również bazy bibliograficzne oraz pełnotekstowe.

Zakres tematyczny zbiorów obejmuje przede wszystkim nauki rolniczo-przyrodnicze, w tym rolnictwo, leśnictwo, zootechnikę, inżynierię środowiska i geodezję, ogrodnictwo, nauki inżynieryjno-techniczne, ekonomię oraz nauki o żywieniu. Biblioteka posiada także zbiory dotyczące historii rolnictwa oraz wiele innych z szerokiego spektrum nauk humanistycznych.

Innymi formami działalności Biblioteki Głównej jest dokumentowanie historii rolnictwa, nauk rolniczych w Krakowie i Galicji, organizowanie wystaw jubileuszowych: wydziałowych i ogólnouczelnianych oraz tematycznych związanych z wydarzeniami historycznymi, osiągnięciami naukowymi oraz zasłużonymi dla WSR-AR-UR postaciami profesorów i naukowców. Prezentowane na wystawach treści opierają się w dużej mierze na materiałach gromadzonych przez Archiwum Uczelni i Muzeum. Pracownicy Biblioteki Głównej publikują również artykuły naukowe w oparciu o własne badania i zgromadzone zbiory.

Od połowy ostatniej dekady Biblioteka Główna zajmuje się także dokumentowaniem dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Rolniczego, co ma ogromne znaczenie zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim, gdyż stanowi podstawę do oceny merytorycznej, parametryzacji i miejsca rankingowego Uczelni w wielu statystykach ministerialnych.

Historia[1] edytuj

 • 1954 – utworzenie Biblioteki Głównej WSR z siedzibą w Collegium Chemicum UJ (ul. Krupnicza 41)
 • 1964 – przeniesienie Biblioteki do nowej siedzibie w tzw. "Budynku Jubileuszowym" (al. Mickiewicza 24/28); ustalenie struktury: Oddział Gromadzenia Zbiorów, Oddział Opracowania Zbiorów, Oddział Udostępniania Zbiorów, Oddział Informacji Naukowej
 • 1966 – otrzymanie patentu na wzór zakładki metalowej do książek - autorem był pracownik Biblioteki mgr Maria Zawłocka
 • 1970 – powstanie Archiwum Uczelni
 • 1975 – przystąpienie BG AR do zautomatyzowanego systemu informacyjnego "KRAKUS"
 • 1976 – utworzenie Muzeum Uczelni oraz Pracowni Dokumentacji Historii Rolnictwa
 • 1987 – początek informatyzacji jednostki, zakup pierwszego komputera
 • 1994 – BG AR członkiem Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego wdrażającego komputerowy system do obsługi biblioteki VTLS (Virginia Tech Library System)
 • 1996 – 7 grudnia do systemu VTLS wprowadzono pierwszy rekord bibliograficzny opisu książki
 • 1997 – 1 grudnia udostępniono czytelnikom elektroniczny katalog książek; opracowano stronę internetową BG UR
 • 2000 – rozpoczęto wypożyczanie książek z zamówień elektronicznych
 • 2007 – powstała Pracownia Informacyjno-Komputerowa
 • 2010 – utworzono nową stronę BG UR
 • 2014 – rozstrzygnięto konkurs na logo BG UR
 • 2015 – wprowadzono system rejestracji publikacji pracowników naukowych UR (REPO)
 • 2019 – opracowano kolejną wersję strony internetowej Biblioteki; rozpoczęto realizację projektu "Małopolska Platforma Nauk Przyrodniczych" i digitalizację zbiorów historycznych

Władze edytuj

Dyrektorzy (kierownicy) jednostki:

 • 1954–1962 – mgr Maria Wójcik
 • 1962–1990 – dr inż. Zdzisław Kosiek
 • 1990–2004 – mgr inż. Ewa Turczyńska
 • 2004–2006 – prof. dr hab. Stanisław Sroka
 • 2006–2010 – mgr Elżbieta Chajdaś (p.o.)
 • 2010–2021 – dr Bożena Pietrzyk
 • od 2021 – mgr Paweł Jakubiec

Siedziby edytuj

Pierwszą siedzibą było Collegium Chemicum UJ (ul. Krupnicza 41). W 1964 r. Bibliotekę przeniesiono do nowego budynku tzw. jubileuszowego, w którym znajduje się do dzisiaj. Czytelnie zewnętrzne znajdują się na Wydziałach: Leśnym (Al. 29 listopada 46), Biotechnologii i Ogrodnictwa (Al. 29 Listopada 54), Technologii Żywności (ul. Balicka 122). Archiwum Uczelni mieści się przy ul. Klemensiewicza 3.

Struktura edytuj

W ciągu prawie siedemdziesięciu lat istnienia Biblioteka wielokrotnie zmieniała swoją strukturę. Głównymi działami, od początku istnienia były: Oddział Gromadzenia Zbiorów, Oddział Opracowania Zbiorów, Oddział Udostępniania Zbiorów i Oddział Informacji Naukowej. W późniejszym okresie powstały także: Archiwum Uczelni (1970 r.), Muzeum (1976 r.) oraz Oddział ds. Rejestracji Dorobku Naukowego Pracowników UR (2017 r.). Struktura Biblioteki Głównej obecnie:

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów edytuj

 • Sekcja Gromadzenia Zbiorów
 • Sekcja Opracowania Zbiorów

Oddział Udostępniania Zbiorów edytuj

 • Wypożyczalnia
 • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 • Czytelnia Główna
 • Czytelnia na Wydziale Leśnym
 • Czytelnia na Wydziale Technologii Żywności
 • Czytelnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa
 • Sekcja Przechowywania i Konserwacji Zbiorów

Oddział Informacji Naukowej i Dokumentacji edytuj

 • Zespół ds. Rejestracji Dorobku Naukowego
 • Sekcja Informacji Naukowej

Archiwum UR edytuj

Muzeum UR edytuj

Inne edytuj

 • Bibliotekarz systemowy
 • Stanowisko ds. kontroli i selekcji księgozbioru
 • Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych[2]

Wystawy zorganizowane przez Bibliotekę Główną edytuj

Agendy wchodzące w skład BG: Oddział Informacji Naukowej (obecnie Sekcja), Archiwum oraz Muzeum od wielu lat zajmują się organizacją wystaw tematycznych. Oto niektóre z nich w ostatnim 10-leciu działalności:[3]

 • 10.06.2010 Park Duchacki w fotografii, ikonografii i kartografii
 • 23.09.2010 50-lecie kierunku Geodezja i Kartografia
 • 29.10.2010 Dzieje nauczania rolnictwa w Krakowie
 • 14.12.2010 Krajobraz muzyczny Chopina
 • 18.05.2011 „Prof. Emil Godlewski (senior) 1847-1930. Naukowiec, Współtwórca Studium Rolniczego UJ, Budowniczy Collegium Agronomicum”
 • 16.01.2012 Panteon Narodowy - koncepcja architektoniczna
 • 07.05.2012 Wystawa poświęcona J. J. Ignacemu Łukasiewiczowi
 • 20.09.2013 Wystawa z okazji 100-lecia urodzin prof. dra hab. Zygmunta Ewy (1913-2013)
 • 25.10.2013 Tak tworzyła się historia
 • 28.11.2013 "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
 • 21.05.2014 "Z rolnictwem przez wieki"
 • 18.09.2014 Historia Oddziału i Wydziału Technologii Żywności
 • 22.09.2014 Historia Wydziału Leśnego
 • 24.11.2014 90 lat Gleboznawstwa w Krakowie
 • 27.05.2015 Inspiracja Naturą - Ogrody, Literatura, Sztuka
 • 15-16.06.2015 Profesorowi WR (Twink) Allenowi z okazji 50-lecia pracy naukowej
 • 22.10.2015 Dzieje studiów rolniczych w Krakowie
 • 11.12.2015 Wystawa towarzysząca Seminarium Naukowemu Bibliotekarzy i Archiwistów Uczelni Wyższych o profilu rolniczo-przyrodniczym
 • 09.05.2016 "Skarby" w Bibliotece - wystawa towarzysząca XIII Ogólnopolskiemu Tygodniowi Bibliotek
 • 05.12.2016 "Informacja naukowa i technologie informacyjne - od abacusa do komputera"
 • 23.01.2018 "Wybrane eksponaty z kolekcji Muzeum UR"
 • 18.05.2018 Wystawa z okazji 65-lecia Uniwersytetu Rolniczego
 • 27.09.2018 Wystawa z okazji jubileuszu 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa
 • 05.10.2018 "Jedno nazwisko, jedno życie" - 100-lecie niepodległości Polski
 • 20.09.2019 Jubileusz 45-lecia Wydziału Technologii Żywności - wystawa towarzysząca
 • 27.09.2019 70 lat Wydziału Leśnego - wystawa towarzysząca jubileuszowi
 • 04.11.2019 Pracownicy naukowi Wydziału Rolniczego w „Sonderaktion Krakau”

Przypisy edytuj

 1. Księga Jubileuszowa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, red. E. Gorlach i inni, Kraków 2003, s. 34-35.
 2. Biblioteka URK - Struktura, biblioteka.urk.edu.pl [dostęp 2020-05-01] (pol.).
 3. Biblioteka URK - Wystawy - archwium, biblioteka.urk.edu.pl [dostęp 2020-05-01] (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj