Biblioteka naukowa

biblioteka pełniąca funkcję naukową i kształceniową

Biblioteka naukowabiblioteka pełniąca funkcję naukową i kształceniową, zapewnia dostęp do materiałów i zasobów, które są niezbędne do prowadzenia prac naukowo-badawczych, również samemu prowadząc taką działalność[1] w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych[2].

Biblioteka Narodowa w Warszawie (2017)

Biblioteki naukowe w Polsce edytuj

  • Biblioteka Narodowa
  • biblioteki, których organizatorami są uczelnie,
  • biblioteki, których organizatorem jest Polska Akademia Nauk,
  • biblioteki, których organizatorami są jednostki badawczo-rozwojowe
  • oraz inne biblioteki

Przypisy edytuj

  1. Słownik terminologiczny informacji naukowej, Maria Dembowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1979, s. 30.
  2. Biblioteka naukowa. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-01-21].

Bibliografia edytuj

  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2393)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz.U. z 2012 r. poz. 390)