Biofag

termin z biologii, zoologii

Biofag (łac. biophaga, z gr. bíos – życie, phageín – jeść) – organizm odżywiający się żywym pokarmem, zjadający inne organizmy lub ich części.

Kozica jest fitofagiem
Kot jest zoofagiem

W zależności od rodzaju pobieranego pokarmu biofagi dzielone są na:

  • zoofagi – żywiące się żywymi lub martwymi tkankami zwierzęcymi,
  • fitofagi – zjadające pokarm pochodzenia roślinnego.

Wśród obydwu grup biofagów wyróżniane są stopnie specjalizacji pokarmowej zależne od różnorodności pobieranego pokarmu przez dany gatunek:

BibliografiaEdytuj