Biskupi białostoccy i gdańscy (prawosławni)

lista w projekcie Wikimedia

Biskupi białostoccy i gdańscy – zwierzchnicy prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej: