Bitwa pod Mnichovym Hradištěm

Bitwa pod Münchengrätz – starcie zbrojne, które miało miejsce 28 czerwca 1866 pod wsią Münchengrätz (obecnie miasteczko Mnichovo Hradiště), na północny zachód od Pragi między pruską Armią Łaby a austriacką Armią Izery podczas wojny prusko-austriackiej o hegemonię w Związku Niemieckim.

Starcie było niemal bezpośrednim następstwem bitwy pod Podolem. Zakończyło się ono kolejną porażką wojsk austriackich, w wyniku której zostały one zmuszone do pospiesznego wycofania w kierunku Jiczyna. Armia Izery wkroczyła do Czech i ruszyła w pościg za uchodzącymi Austriakami.

BibliografiaEdytuj

  • S. Salmonowicz: Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa
  • Dzieszyński R.: Sadowa 1866, wyd. Bellona, Warszawa 2007
  • Toporek M.: Historia powszechna, MOW, Kraków 1992