Bitwa pod Othée – bitwa stoczona 23 września 1408 roku pod Othée (obecnie część miasta Awans) pomiędzy mieszczanami z Liège a siłami sprzymierzonych książąt niderlandzkich pod dowództwem księcia burgundzkiego Jana bez Trwogi, zakończona zwycięstwem sił książęcych.

Pomnik upamiętniający bitwę pod Othée

Do bitwy doszło podczas buntu mieszczan Liège wywołanego próbami umocnienia rządów biskupich przez Jana z Bawarii, wybranego na biskupa Liège w 1389 r. W 1403 r. doszło do porozumienia między biskupem i miastem, jednak gdy wkrótce potem przeciwnicy Jana próbowali go uwięzić, ten postanowił objąć absolutną władzę w Liège. To wywołało opór w mieście, krwawe prześladowania stronników biskupa i wybór na "antybiskupa" jednego z mieszczan, Dytryka z Perwez, którego zatwierdził antypapież Benedykt XIII[1].

Większość miast księstwa biskupiego przyłączyła się do rebelii; biskup Jan znalazł schronienie w pozostającym mu wiernym Maastricht. Rebelianci we wrześniu 1407 r. oblegli Maastricht i próbowali go zdobyć używając relatywnie nowej taktyki: ostrzału artyleryjskiego. Oblężenie przerwano w styczniu 1408 r., a następnie wznowiono w czerwcu tego samego roku. Marsz w kierunku Liège wezwanego na pomoc przez Jana z Bawarii jego krewnego, księcia burgundzkiego Jana bez Trwogi spowodował, że w sierpniu oblegający ponownie odstąpili spod murów Maastricht[2].

Mieszczanie rozpoczęli rokowania z księciem burgundzkim korzystając z francuskiego pośrednictwa. 20 września zostały one zerwane przez Jana bez Trwogi, który w międzyczasie wzmocnił swe siły (przyłączył się do niego m.in. brat biskupa, hrabia Holandii i Hainaut Wilhelm II[1]), a następnie przystąpił do oblężenia jednego z czołowych miast rebelianckich, Tongeren. 23 września wojska obu stron spotkały się pod Othée. Jan bez Trwogi początkowo ustawił swoje wojsko w zwartym szyku, oczekując ataku mieszczan. Gdy jednak ten nie nastąpił, sam ruszył na wroga, nie powtarzając jednak błędu, który popełnił w bitwie pod Nikopolis: zaatakował w szyku, zarówno konnicą, jak i piechotą, co dało mu zwycięstwo. Doszło do rzezi rebeliantów, a powstanie upadło[2].

W efekcie klęski powstańców mieszczanom Liège odebrano całkowicie samorząd. Jednak już w kolejnych latach biskup Jan stopniowo przyznawał miastu przywileje, a w 1419 r. cesarz Zygmunt Luksemburski przywrócił im wszystkie wcześniej posiadane prawa[1].

Przypisy

edytuj
  1. a b c Heinrich Neu: Johann, Herzog von Bayern. W: Neue Deutsche Biographie. T. 10. Berlin: Duncker & Humblot, 1974, s. 495–496. [dostęp 2016-09-25].
  2. a b Robert Douglas Smith, Kelly DeVries: The Artillery of the Dukes of Burgundy 1363–1477. The Boydell Press, 2005, s. 75–78. ISBN 1-84383-162-7. [dostęp 2016-09-25].