Bolesław Dunin-Rzuchowski

Bolesław Dunin-Rzuchowski (także Bolesław Rzuchowski), herbu Łabędź (ur. ? – zm. 1885 w Radziwiłłowie na Wołyniu), ps. B. Dunin – ziemianin i tłumacz literatury niemieckiej.

Ziemianin, posiadający dobra na Wołyniu.Członek - korespondent Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego (1862-1873)[1].

Miał zainteresowania literackie. W 1855 opiekował się księgozbiorem hrabiego Feliksa Czackiego i Tadeusza Czackiego w Dubnie na Wołyniu[2]. Znany z przekładów znanego moralisty niemieckiego i autora książek dla dzieci i młodzieży Franza Hoffmanna. Przełożył utwory tego autora: Sierota, Brody 1874, Przemytnik, Brody 1875, Nie opuszczaj kraju rodzinnego, Brody 1876, Kochaj bliźniego swego, Brody 1876, Boże Narodzenie. Opowiadanie dla młodych moich przyjaciół, Brody 1877. Korespondował z Józefem Ignacym Kraszewskim[3].

RodzinaEdytuj

Urodził się w rodzinie ziemiańskiej. Syn Ignacego i Anny z Godowskich. Ożenił się w Sielcu 8 lutego 1855 z Barbarą z Duchnowskich[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Handbuch des Lemberger Sttathalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1862, s. 415; 1863, s. 426; 1864, s. 435; 1865, s. 448; 1866, s.464; Galizisches Provinzial-Hanbuch für das Jahr 1868, s. 810; 1869, s. 533; Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1870, s. 570; 1871, s. 504; 1872, s. 502; 1873, s. 516;
  2. Wiadomości krajowe, "Dziennik Warszawski" R.5, nr 309 z 20 listopada 1855, s. 1
  3. Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego. Seria III: Listy z lat 1844-1862. T. 18, R (Raczyński – Rzyszczewski) - online [11.5.2020]
  4. Metryki Wołyń - online [11.5.2020]