Bracia franciszkanie od Świętego Krzyża

Zgromadzenie Braci Franciszkanów od Świętego Krzyża (FFSC) - brackie zgromadzenie zakonne założone przez brata Jakuba Wirtha w 1862 roku, w kaplicy Świętego Krzyża nad rzeką Wied/Niemcy. Zgromadzenie należy do Rodziny Franciszkańskiej. Duchowość oparta jest na regule III Zakonu regularnego Franciszka z Asyżu. Działalność zgromadzenia koncentruje się wokół osób starszych, chorych, niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie oraz ubogich i samotnych. Bracia prowadzą szpital, domy opieki i ośrodek pomocy społecznej. Angażują się również w duszpasterstwo chorych. Zgromadzenie jest otwarte na wszystkich odczuwających powołanie do franciszkańskiej wspólnoty braci. Formacja w zgromadzeniu przygotowuje do złożenia ślubów wieczystych oraz dalszego życia i pracy w zgromadzeniu i jego dziełach. Bracia modlą się również w intencjach osób, które proszą o modlitwę.

Bracia franciszkanie
od Świętego Krzyża
Dewiza: In Cruce Victoria -
W krzyżu jest zwycięstwo
Herb zakonu
Pełna nazwa Zgromadzenie
Braci Franciszkanów
od Świętego Krzyża
Nazwa łacińska Congregatio
Fratrum Franciscanium
an Sancta Cruce
Skrót zakonny FFSC
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Założyciel brat Jakub Wirth
Data założenia 12 czerwca 1862
Data zatwierdzenia 5 lutego 1910
(na prawie papieskim)
Strona internetowa

BibliografiaEdytuj