Brewe (z łac. Krótkie pismo) – urzędowe pismo papieskie dotyczące spraw mniejszej wagi. W odróżnieniu od bulli jest pisane zwykłą łaciną na cienkim pergaminie, opatrzone czerwoną woskową pieczęcią papieską, którą jest odciśnięty Pierścień Rybaka.

Brewe Aleksandra VI

Brewe zaczyna się od tytułu, którego pierwszym elementem jest imię papieża wraz z liczbą porządkową. W tytule brewe brak jest zwrotu Servus servorum Dei (z łac. Sługa sług Bożych), który znajduje się w tytule bulli. Po imieniu papieża następuje zwrot Ad perpetuam rei memoriam (z łac. Na wieczną rzeczy pamiątkę). Dalej zaczyna się już właściwy tekst. W formie brewe wydawane są na ogół pisma apostolskie.

Zobacz też edytuj