Dokumenty papieskie

Dokumenty papieskieakty prawne i inne dokumenty wydawane przez papieża. Nie wszystkie z nich pochodzą bezpośrednio z inicjatywy papieża, niemniej są przez niego sygnowane. Faktycznie mogą powstawać w wyniku pracy Kurii Rzymskiej lub soborów, albo synodów, ale ze względu na władzę absolutną papieża bez jego sygnatury nie mają mocy wiążącej.

Brewe Aleksandra VI

Podział dokumentów papieskich:

  • konstytucja apostolska – dokument najwyższej wagi o charakterze doktrynalnym lub organizacyjnym.
  • Dokumenty doktrynalne:
    • encyklika – nauczanie o charakterze powszechnym,
    • adhortacja – nauczanie skierowane do konkretnych osób lub w konkretnej sprawie,
    • Listy apostolskie – nauczanie zwykłe skierowane do konkretnych osób.
  • Dokumenty organizacyjne

Bibliografia edytuj

  • ABC chrześcijanina. Mały słownik, Sylwester Zalewski (red.), Warszawa 1999. ISBN 83-85762-95-7