Brzetysław (książę ołomuniecki)

Brzetysław (zm. przed 1201) – książę ołomuniecki od 1189 r. do śmierci.

Brzetysław
książę ołomuniecki
Okres

od 1189
do przed 1201

Dane biograficzne
Dynastia

Przemyślidzi

Data śmierci

przed 1201

Ojciec

Otto III Detleb

Matka

Durancja

Dzieci

Sifrid

Brzetysław był synem Ottona III Detleba i Durancji. Po objęciu czeskiego tronu w 1189 r. książę Konrad II Otto odwołał z wygnania swoich krewnych. Po powrocie Brzetysław i jego brat Włodzimierz otrzymali dzielnicę ołomuniecką.

Brzetysław z nieznaną z imienia żoną miał syna Sifrida.

BibliografiaEdytuj

  • Velké dějiny zemí koruny české, t. 1, Praha 1999.