Busento – rzeka we Włoszech, dopływ Crati, o długości 95 (90) km, pod którą wedle legendy pochowany jest Alaryk, król Wizygotów, zdobywca Rzymu.

Alaryk chowany w dnie rzeki Busento. Drzeworyt, 1895
Busento