CAMAC, czyli Computer Automated Measurement And Control - popularny standard modułowej aparatury elektronicznej, wykorzystywany głównie w systemach akwizycji danych. Współcześnie stosowany do zbierania danych i sterowania w eksperymentach naukowych (z fizyki cząstek elementarnych oraz jądrowej), czasem używany w przemyśle i elektronicznych systemach medycznych.

Moduły (bloki) standardu CAMAC. System CAMAC jest modularnym systemem standaryzowanych bloków elektronicznych przeznaczonym do automatyzacji pomiarów z zastosowaniem komputerów

Standard CAMAC został po raz pierwszy zdefiniowany w sposób kompletny w roku 1982 (standardem IEEE nr 583). Jednak prace nad nim trwały już dużo wcześniej. Standard CAMAC powstał jako odpowiedź na ograniczenia standardu NIM (opracowanego w latach 1968-1969), z których zdano sobie sprawę przy próbach połączenia układów pomiarowych z komputerami.

Wszystkie liczące się ośrodki naukowe na świecie przez lata zgromadziły w swoich laboratoriach tysiące modułów zgodnych ze standardem CAMAC, dzięki czemu standard ten jest wciąż szeroko stosowany (na przejście na nowoczesne standardy stać jedynie najbogatsze instytucje naukowe). Możliwości standardu CAMAC są w dodatku często wciąż wystarczające, pomimo wielu jego niedogodności, do zastosowań w małych i średnich rozmiarów eksperymentach.

CAMAC został zastąpiony przez nowsze standardy, takie jak np. VMEBus (opracowany w roku 1981) i FastBus.

W Polsce opracowano normy:

  • CAMAC - Blokowy system oprzyrządowania elektronicznego do pomiarów automatycznych i sterowania. Konstrukcja i organizacja logiczna) normę PN-72/T-06530.
  • CAMAC - Blokowy system oprzyrządowania elektronicznego do pomiarów automatycznych i sterowania. Sygnały analogowe i parametry związane. PN-75/T-06531.
  • CAMAC - Blokowy system oprzyrządowania elektronicznego do pomiarów automatycznych i sterowania. Organizacja logiczna wielokasetowego systemu równoległego. PN-75/T-06532
  • CAMAC - Blokowy system oprzyrządowania elektronicznego do pomiarów automatycznych i sterowania. Podstawowe wymiary stojaków i szaf. PN-77/T-06534
  • CAMAC - Blokowy system oprzyrządowania elektronicznego do pomiarów automatycznych i sterowania. Organizacja logiczna wielokasetowego systemu szeregowego. PN-80/T-06535


Bibliografia Edytuj

  • A. Ostrowicz.: CAMAC modułowy system aparatury elektronicznej. Postępy Techniki Jądrowej, Seria: Aparatura i Technika Pomiarowa, Nr 78 (592), OIEj, Warszawa, 1976